گیاهان آپارتمانی

آگلونما

آگلونما سفید

۳۵,۰۰۰ تومان۲۵۰,۰۰۰ تومان
۷۵,۰۰۰ تومان۴۰۰,۰۰۰ تومان

زامیفولیا

زامیفولیا

۱۰۰,۰۰۰ تومان۵۰۰,۰۰۰ تومان

دیفن باخیا

دیفن باخیا

۷۵,۰۰۰ تومان۱۵۰,۰۰۰ تومان
۱۲۰,۰۰۰ تومان۲۲۰,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان۱۴۰,۰۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان۱۵۰,۰۰۰ تومان

پتوس

پتوس یخی

۲۰,۰۰۰ تومان۱۳۰,۰۰۰ تومان

دیفن باخیا

دیفن باخیا سفید

۱۵۰,۰۰۰ تومان۲۲۰,۰۰۰ تومان
۲۵۰,۰۰۰ تومان۸۵۰,۰۰۰ تومان

زامیفولیا

زامیفولیا ابلق

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

سانسوریا

سانسوریا

۱۲۰,۰۰۰ تومان۲۰۰,۰۰۰ تومان

گل و گیاه آپارتمانی

فیلودندرون

فیلودندرون بلک

۸۰,۰۰۰ تومان۲۵۰,۰۰۰ تومان

لیندا

لیندا

۷۵,۰۰۰ تومان۴۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان۳۰,۰۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان۳۰,۰۰۰ تومان

پپرومیا

پپرومیا ابلق

۲۵,۰۰۰ تومان۳۰,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان۳۰,۰۰۰ تومان

کالادیوم

کالادیوم

۲۰,۰۰۰ تومان۷۵,۰۰۰ تومان

گیاه آپارتمانی

گلدان ها

کود و خاک

موضوع مورد علاقه

تماس با ما

ساکولنت و کاکتوس

گلدان ها

کود و خاک

گیاهان آپارتمانی

روش نگهداری

خدمات ما

Instagram has returned invalid data.

اخبار و مقالات