خاک

نمایش یک نتیجه

خاک گلدان

گل و گیاه آپارتمانی برای رشد مطلوب به خاک گلدان مناسب نیاز دارند . این خاک باید نفوذپذیر

، متخلخل باشد تا ریشه گیاهان بتواند به آسانی در آن رشد و گسترش یابد.

و از طرفی باید سبک باشد تا آب به ریشه ها برسد . ولی نه آنقدر سبک باشد که نتواند

ساقه گیاه را در خود محکم و صاف نگهدارد . و نه آن قدر سفت باشد که ریشه گیاه در آن نتواند

تنفس کند . و باید بتواند مقداری رطوبت را در خود نگهدارد و بالعکس وقتی گیاه را آبیاری می کنید

نباید غرقآب به وجود بیاید تا ریشه گیاه در آب بپوسد.

پارامترهای مختلفی را جهت انتخاب بستر گیاه باید در نظر گرفت . یکی دیگر از پارامترها

ترکیب موادآلی و مواد مغذی موجود در بستر است که برای رشد و حیات گیاه ضروری است.

بسترهای کشت متعددی در بازار موجود است که می توان از پیت ماس ، پرلیت ، کوکوپیت و

کمپوست ها و خاک برگ و  … نام برد . ما به طور انحصاری در گل نشا خاک پروبیوتیک را عرضه می کنیم.

ما آن را با گیاهان مختلف آزمودیم و نتایج درخشانی حاصل شد .

توصیه می کنیم برای بستر گلدان های خود از خاک پروبیوتیک های غنی شده استفاده کنید.

خاک حیوانی پوسیده هم یکی از بسترهای کشت مناسب است . ما آن را به خاک پروبیوتیک

اضافه می کنیم .

یکی از بهترین خاک گلدان که همه جا وجود دارد خاک باغچه است. بعلت سنگینی

این خاک از آن به تنهایی استفاده نکنید . خاک باغچه مواد غذایی بالایی دارد می توانید از آن

با ترکیب کود پوسیده دامی یا خاکبرگ و ماسه استفاده کنید.

 

 


خاک