هیچ محصولی یافت نشد.

کمپوست

کمپوست ها نوعی کود است که از زباله ها و ضایعات غذایی به دست می آیند و همه نیازهای

خاک را برطرف می کنند.  در واقع کمپوستها پسماند آلی فرآیند پوسانده شدن (پوسش) بقایای

گیاهان، حیوانات و یا زباله های شهری است.

انواع مختلفی از این کودها وجود دارند. ورمی (Verms)  یکی از معروفترین آنهاست که

حاصل فرآیند تجزیه ضایعات آلی توسط کرم خاکی ست . این نوع کود در اثر عبور مواد آلی

در حال پوسیدگی از دستگاه گوارش گونه ای از کرم های خاکی  و دفع این مواد از بدنشان

حاصل می شود.

فواید استفاده از کمپوستها:

  • ساختار خاک را بهبود می بخشد
  • میزان مواد مغذی را افزایش می دهد
  • به خاطر داشتن رطوبت و نگهداری آن ، میزان استفاده از آب را کاهش می دهد
  • محیط زیست را آلوده نمی کند چون شیمیایی نیست.
  • برای رشد گیاهان فوق العاده بستری مناسبی است چون دارای نیتروژن، پتاسیم و فسفر هست.
  • و …

گل نشا انواع مختلفی از کمپوست ها را برای فروش عرضه می کند.