هیچ محصولی یافت نشد.

ساکولنت و کاکتوس 

نگهداری ساکولنت ها و کاکتوس ها در چند سال اخیر در کشور ما مرسوم شده است

و دلیل آن می تواند فضای مورد نیاز کمتر برای نگهداری گیاه باشد همینطور مقاوم بودن

و گوناگون بودن آنها باشد .

این نوع گیاهان به نور و آب کمی احتیاج دارند و آبیاری بیش از حد به آنها آسیب می رساند.

کاکتوس ها از خانواده ساکولنتها می باشند.

با توجه به گونه های متفاوت گیاهان در خانواده ساکولنت ها و کاکتوس ها

شرایط نگهداری هر کدام از آنها متفاوت از هم است.

کاکتوسها و ساکولنتها دارای خانواده بزرگی هستند و تنوع زیادی دارند.

در مطالب سایت به تفصیل درباره آبیاری و تکثیر و نگهداری آنها مطلب خواهیم گذاشت.