نمایش یک نتیجه

برگ انجیری

معرفی :

برگ انجیری (Swiss cheese plant) با نام علمی Monstera deliciosa  از خانواده شیپوریان

(Araceae) است. خاستگاه آن آمریکای جنوبی است.

این گیاه گونه ای از فیلودندرونهاست . در بازار به آن مونسترا هم می گویند.

گونه های مختلفی از آن در بازار یافت می شود و هر چه قدر برگ بیشتری داشته باشد

ارزنده تر است. برگ انجیری گیاه مقاومی است و برای شروع افراد مبتدی گزینه مناسبی است.

مشخصات ظاهری:

این گیاه برگهایی بزرگ و  پهن ، قلبی شکل با لبه صاف به رنگ سبز تیره و با بریدگی و

شکاف های منظم دارد. در گونه های مختلف ،  این شکاف ها متفاوت است.

برگ های جدید ،  ابتدا صاف هستند و بعد بریدگی ها ایجاد می شوند.

این گل بالارونده زیبا برای رشد طولی نیاز به قیم (داربست) دارد.

برگهای این گیاه غیر سمی ، اما میوه های آن سمی است ولی به ندرت میوه می دهد.

نور :

نور زیاد و غیر مستقیم مطلوب این گیاه است . در سایه رشد کمی دارد و برگهای آن کمرنگ

می شود و بریدگی های خود را بتدریج از دست می دهد. اما نسبت به سایه مقاوم است.

نور مستقیم باعث سوختگی برگهایش می شود. نور سایه روشن از پشت پنجره عالیست.

آبیاری :

به آبیاری آن حساس باشید . در فاصله آبیاری ها به اندازه دو بند انگشت (2تا 3 سانتی متر)

خشک شود .  خشکی  و آبیاری زیادی باعث از بین رفتن این گیاه می شود.

رطوبت : 

برگ انجیری به محیطی مرطوب نیاز دارد. برای رطوبت این گیاه می توانید جزیره درست کنید

بدین صورت که داخل زیرگلدانی را سنگریزه بریزید و پر از آب کنید و گلدان را روی سنگریزه ها

طوری قرار دهید که  کف گلدان با آب در تماس نباشد. با این روش با تبخیر آب رطوبت گیاه تامین

می شود.  در دمای بالا غبار پاشی کنید . غبارپاشی را با آب جوشیده که هم دمای محیط شده

و  املاح نداشته باشد ، انجام دهید.  اگر جزیره درست نمی کنید در تابستان هفته ای دو تا سه بار

و در زمستان هفته ای یک بار غبارپاشی کنید.

دما : 

برگ انجیری با تغییرات دمایی به راحتی سازگار است . از دمای 10 درجه تا 30 درجه می تواند

تحمل کند ولی بازه 18 تا 27 برای رشد و شرایط نرمال بسیار عالی است.

در دمای بالای 30 حتما غبارپاشی مداوم داشته باشید .

خاک : 

برای برگ انجیری خاک سبک آماده کاشت یا کمپوست یا ترکیبی از خاک برگ با خاک باغچه

مناسب است .  خاک ضعیف باعث کوچک ماندن برگها و محو شکاف های آن می شود.

کود :

کود سه بیست (20-20-20) رقیق شده هر ماه یک مرتبه در فصل رشد کافی است

این گیاه به کود چندانی نیاز ندارد.

تکثیر :

کاشت بذر ، خواباندن ریشه هوایی و قلمه ساقه روش های تکثیر گیاه برگ انجیری است.